Lion — Дикогризи збирай, призи вигравай!«Офіційні правила

Акції з умовною назвою

«Дикогризи збирай, призи вигравай!»

(надалі – «Правила»)

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Організатором рекламної акції «Дикогризи збирай, призи вигравай!» (далі — «Акція» або «рекламна Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», що знаходиться за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері «А’»; код ЄДРПОУ: 32531437 (далі — «Організатор»).

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Акцентіка», що знаходиться за адресою: 01010, Україна, м. Київ,  вул. Івана Мазепи,3, офіс 174, (надалі – «Виконавець»).

1.3. Технічним партнером Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліднайн», Україна, 03118, м.  Київ, вул. Краматорська, 40-а (надалі – «Технічний партнер»).

1.4. Акція проводиться на всій території України, крім Автономної Республіки Крим та зони проведення АТО (надалі – «Територія проведення Акції»).

1.5. Акція проводиться у період з «00» годин «00» хвилин  «04» вересня  2017 року до «23» годин «59» хвилин 29 жовтня 2017 року включно (надалі – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»). Останній день реєстрації унікальних акційних кодів – «29» жовтня 2017 року.

1.6. Продукція у спеціальних акційних упаковках із позначкою «Акція «Дикогризи збирай, призи вигравай!»», що бере участь у рекламній Акції (далi - «Акційна продукція» або «Продукція»):

 • вафлі «Lion®» 42гр.;
 •         вафлі  «Lion®» White Rock, 42гр.;
 •         вафлі «Lion®» Арахіс 40гр.;
 •         вафлі «Lion®» Кінг 60гр.;
 •         вафлі  «Lion®» Кінг Арахіс, 60гр.;
 •         вафлі «Lion®» Мультипак 126гр.

1 (одна) упаковка вказаної вище Акційної продукції торговельної марки «Lion®» з позначкою «Акція «Дикогризи збирай, призи вигравай!»» містить 1 (один) унікальний акційний код (далі – «Код» або «Акційний код»), окрім не більше ніж 1% пакування Акційної продукції, яке може не містити Акційних кодів, та наступну кількість «Дикогризів»*:

 • вафлі «Lion®» 42гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи вигравай!»» містять один  Акційний код, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації якого Учасник отримує 50 «Дикогризів» (балів);
 • вафлі  «Lion®» White Rock, 42гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи вигравай!»» містять один  Акційний код, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації якого Учасник отримує 50 «Дикогризів» (балів);
 • вафлі «Lion®» Арахіс 40гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи вигравай!»» містять один  Акційний код, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації якого Учасник отримує 50 «Дикогризів» (балів);
 • вафлі «Lion®» Кінг 60гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи вигравай!»» містять один  Акційний код, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації якого Учасник отримує 100 «Дикогризів» (балів);
 • вафлі  «Lion®» Кінг Арахіс, 60гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи вигравай!»» містять один  Акційний код, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації якого Учасник отримує 100 «Дикогризів» (балів);
 • вафлі «Lion®» Мультипак 126гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи вигравай!»» містять один  Акційний код, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації якого Учасник отримує 150 «Дикогризів» (балів);

*«Дикогризи» – це бали, які учасник акції отримує за один коректо зареєстрований Код. Перевірити кількість набраних  «Дикогризів» (балів) Учасник може на сайті, вказаному в п. 3.7., або звернувшись на Гарячу лінію Акції, за номером, вказанім в п. 3.2. цих Правил.

Організатор, Виконавець та Технічний партнер Акції не несуть жодної відповідальності і не здійснюють жодних компенсацій Учаснику, у випадку придбання таким Учасником Акційної продукції яка не містить Акційного коду.

1.7. З Правилами Акції можна ознайомитись за адресою www.lionwildbite.com.ua.. або за номером телефону гарячої лінії, що вказаний у п. 3.3. Правил.

1.8. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

 1. УЧАСНИКИ АКЦІЇ.

2.1. Учасниками Акції можуть стати дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції («04» вересня 2017 року) виповнилося 16 років, які постійно проживають на території України, протягом строку проведення Акції придбали Акційну продукцію, коректно виконають дії, передбачені п.3.6. цих Правил, та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Правилах (надалі – «Учасники Акції», «Учасник»). При цьому кожен Учасник Акції може брати участь в Акції необмежену кількість разів.

Неповнолітні особи віком від 16 до 18 років мають право брати участь в Акції тільки за згоди своїх законних повнолітніх представників, відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

- працівники Організатора/Виконавця / Технічного партнера Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дід/баба);

- особи, що не є громадянами України та особи, що не проживають на території України на постійній основі;

- особи віком до 16 років.

2.3. Участь у рекламній Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

∙ дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

∙ дотримуватися Правил користування Сайтом www.lionwildbite.com.ua;

∙ вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

∙ свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

∙ не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

2.5. Беручи  участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

2.6. Беручи  участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

2.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.8. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом проставляння Учасником Акції електронної відмітки на Сайті, вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

2.9. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

2.10. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Заохочення Акції.

2.11. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії та будь-які умови даних Правил.

2.12. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

 1.  УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.

3.1. Офіційний сайт Акції: www.lionwildbite.com.ua (далі – Сайт).

3.2. Гаряча лінія – це служба, за допомогою якої будь-який Учасник Акції (або інша особа, яку цікавить Акція) може дізнатись інформацію щодо умов Акції, кількості власних зареєстрованих Кодів, кількості розіграних або доступних для розіграшу Заохочень Акції, причин відмови у видачі/виплаті виграшу, результатів розіграшу тощо.

Гаряча Лінія працює протягом всього періоду проведення Акції щодня, згідно наступного графіку роботи: пн-пт 08:30 – 21:00, сб-нд 09:00 – 18:00.

3.3. Телефон гарячої лінії: 0- 800-50-09-50 (надалі – «гаряча лінія»).

Дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України – безкоштовні.

Дзвінки з мобільних телефонів − згідно із тарифами відповідного оператора.

3.4. Короткий номер 5585 (надалі – «короткий номер»)  – номер мережі Технічного партнера Акції (п. 1.3. цих Правил), доступний для використання всіма абонентами національних GSM-операторів з метою участі в Акції.

Вартість 1 SMS-повідомлення на Короткий номер 5585 становить:

Для абонентів ПрАТ «Київстар» - 0,94 грн;

Для абонентів ТОВ «лайфселл» (lifecell) – 0,94 грн;

Для абонентів ПрАТ "МТС Україна" (ТМ «Vodafone») - 0,94 грн;

Тарифи вказано з урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ.

Вартість 1 SMS-повідомлення на Короткий номер 5585  для абонентів інших національних GSM-операторів встановлюється за стандартними тарифами такого оператора на SMS-повідомлення.

Організатор та Виконавець не несуть відповідальність за зміну тарифних планів операторів мобільного зв’язку України та як наслідок зміну вартості надсилання SMS-повідомлень на короткий номер 5585, яка сталася не з вини Організатора або Виконавця. Організатор та Виконавець не відстежують та не зобов’язані попереджувати Учасників Акції про зміну вартості надсилання SMS-повідомлень на короткий номер 5585 яка сталася не з вини Організатора або Виконавця.

3.5. Учасники Акції можуть придбати необмежену кількість упаковок Акційної продукції.

3.6. Для участі в Акції необхідно протягом періоду проведення Акції придбати 1 (одну) або більше одиниць Акційної продукції (п. 1.6. цих Правил) із позначкою «Акція «Дикогризи збирай, призи вигравай!»», знайти на внутрішній стороні (всередині) упаковки Акційний код, зареєструвати 1 (один) або більше Кодів на Сайті (п. 3.1. цих Правил), або шляхом відправлення Коду (Кодів) у окремих SMS-повідомленнях на короткий номер 5585.

3.7. Для реєстрації Коду на офіційному Сайті (п. 3.1. цих Правил) Учаснику необхідно:

3.7.1. Зайти на Сайт, шляхом вводу в поле програми – браузера адреси Сайту www.lionwildbite.com.ua.

3.7.2. Перейти на сторінку реєстрації Кодів шляхом вибору вікна «Зареєструвати код» на Сайті;

 

3.7.3. Заповнити інформацію в наступних полях:

Обов’язкові до заповнення, та позначені «*»

∙ Поле : Номер мобільного телефону.

∙ Поле : КОД.

 

3.7.4. Ввести «код з картинки» - символи із зображення, що знаходиться нижче полів для вводу даних, для підтвердження факту реєстрації людиною, а не автоматизованими засобами вводу даних. Натиснути на кнопку «Зареєструвати», після чого:

А. у разі успішної реєстрації на екран буде виведено текст: «Вітаємо, Ваш код успішно зареєстровано!»;

Б. у разі некоректного заповнення полів на екран буде виведено текст: «Код не зареєстровано, перевірте правильність введених даних».

3.8. Для реєстрації Коду шляхом відправлення SMS-повідомлення на короткий номер 5585 необхідно направити на зазначений номер SMS-повідомлення, у якому буде вказано Код. Після відправки на короткий номер SMS-повідомлення із коректним Кодом, Учасник Акції отримує у відповідь вхідне SMS-повідомлення із підтвердженням успішної реєстрації надісланого ним Коду.

3.8.1. Якщо Код, що був відправлений Учасником у SMS-повідомленні на короткий номер не існує в базі акційних Кодів, або вже був зареєстрований раніше, або Код було відправлено із недотриманням вимог, передбачених п. 3.11. цих Правил, – код вважається некоректним (надалі – «некоректний Код»), а Учасник, який його надіслав, отримує вхідне SMS-повідомлення із вказівкою на некоректність надісланого ним некоректного Коду. Некоректні Коди не реєструються. Один Код може бути зареєстровано лише один раз.

3.9. Факт успішної реєстрації Учасником одного і більше Кодів підтверджує його згоду з умовами цих Правил.

3.10. При реєстрації Кодів за допомогою SMS-повідомлень, в якості ідентифікатора Учасника Акції виступає номер мобільного телефону, з якого було надіслано вихідне SMS-повідомлення з Кодом. При реєстрації Кодів через Сайт, в якості ідентифікатора Учасника Акції виступає мобільний номер, введений ним при реєстрації на Сайті та його ip-адреса.

3.11. Учасник Акції може відправити в одному SMS-повідомленні тільки один Код. Інші символи (крім символів, з яких складається Код) в SMS-повідомлення Учасником не вписуються. У випадку, якщо Учасник не дотримається вимог, викладених в цьому пункті, його Код не буде зареєстровано.

3.12. У випадку, якщо Учасник надсилає Коди з різних мобільних номерів або реєструє Коди на Сайті, вказуючи при цьому різні мобільні номери, загальна кількість надісланих Кодів обліковується за кожним мобільним номером окремо.

3.13. У випадку, якщо Учасником Акції протягом однієї доби було надіслано десять некоректних Кодів з одного мобільного номеру, або зареєстровано на Сайті з однієї ip-адреси, то подальша реєстрація Кодів з використанням такого мобільного номеру, або ip-адреси стає неможливою (номер/ip-адреса Учасника блокується). Розблокування номеру та ip-адреси відбувається на підставі відповідного прохання Учасника, яке він може направити, зателефонувавши за телефоном гарячої лінії.

Учасник може розблокувати свій мобільний номер/ ip-адресу лише один раз протягом строку проведення Акції. У випадку, якщо Учасник двічі допустив порушення, передбачені цим пунктом та п. 3.15., то повторне розблокування його номеру/ip-адреси не допускається.

3.14. Протягом однієї доби Учасник Акції за допомогою одного мобільного номеру, або однієї  ip-адреси може зареєструвати не більше 50 (п’ятдесяти) Кодів. У разі, якщо протягом однієї доби за допомогою одного мобільного номеру, або однієї ip-адреси  буде зареєстровано більше 50 (п’ятдесяти) коректних Кодів, то наступні коректні Коди після п’ятдесятого (п’ятдесят перший, п’ятдесят другий і т.д.) не реєструються. Для реєстрації таких Кодів, Учасник має надіслати їх в SMS-повідомленнях наступної доби або зареєструвати їх наступної доби на офіційному Сайті Акції, або ж зареєструвати такі Коди за допомогою іншого мобільного номеру, або ip-адреси.

3.15. У випадку, якщо Учасником за весь період проведення Акції було надіслано 50 (п’ятдесят) некоректних кодів з одного мобільного номеру, або однієї  ip-адреси, то подальша реєстрація кодів з використанням такого мобільного номеру, або такої ip-адреси стає неможливою (номер/ip-адреса Учасника блокується). Розблокування номеру/ip-адреси відбувається на підставі відповідного прохання Учасника, яке він може направити, зателефонувавши за телефоном гарячої лінії.

Учасник може розблокувати свій мобільний номер/ ip-адресу лише один раз. У випадку, якщо Учасник двічі допустив порушення, передбачені п. 3.13. та цим пунктом, то повторне розблокування його номеру/ip-адрес не допускається.

3.16. У випадку, якщо Організатор/Виконавець/Технічний партнер запідозрять Учасника в шахрайських діях, Організатор/Виконавець/Технічний партнер можуть заблокувати номер мобільного телефону/ ip-адресу в односторонньому порядку.  Розблокування номеру/ ip-адреси відбувається на підставі відповідного прохання Учасника, яке він може направити, зателефонувавши за телефоном гарячої лінії.

Учасник може розблокувати свій мобільний номер/ ip-адресу лише один раз протягом строку проведення Акції. У випадку, якщо Учасник двічі був  запідозрений в порушеннях, передбачених цим пунктом, то повторне розблокування його номеру/ip-адреси не допускається.

3.17. Організатор/Виконавець/Технічний партнер не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників та Кодів на Сайті чи за допомогою SMS-повідомлень.

3.18. Організатор Акції залишає за собою право блокувати номер мобільного телефону/ ip-адресу в односторонньому порядку,  без надання додаткових пояснень Учасникам Акції.

3.19. Незнання офіційних Правил не звільняє Учасників від відповідальності за їх невиконання.

3.20. Для можливості отримання Заохочень Акції, Учаснику необхідно зберегти упаковки Акційної продукції з Кодом який був визначений переможним.  

 

 1. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ.

4.1. Фонд Заохочень Акції (Фонд Подарунків Акції) складається з:

4.1.1. Гарантованих ЗАОХОЧЕНЬ Акції: Поповнення мобільного рахунку Переможця на суму 50 (п’ятдесят) гривень.

 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ Гарантованих ЗАОХОЧЕНЬ Акції: 6 720 (шість тисяч сімсот двадцять) шт.

4.1.2. Гарантованих  Щомісячних ЗАОХОЧЕННЬ Акції:

4.1.2.1 Гарантованих  Щомісячних ЗАОХОЧЕННЬ Акції за 6 500 «Дикогризів»* - Портативний акумулятор  «Power-bank  Xiaomi 5000mAh Silver».

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ  Гарантованих Щомісячних  ЗАОХОЧЕНЬ Акції за 6 500 «Дикогризів»*:  1000 (одна тисяча) шт. Заохочень.

4.1.2.2. Гарантованих  Щомісячних ЗАОХОЧЕННЬ Акції за 10 000 «Дикогризів»* - Навушники « Philips SHL3160WT».

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ  Гарантованих Щомісячних  ЗАОХОЧЕНЬ Акції за 10 000 «Дикогризів»*:  200 (двісті) шт. Заохочень.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ Гарантованих Щомісячних  ЗАОХОЧЕНЬ Акції: 1200 (одна тисяча двісті) шт.

4.1.3. Щотижневих ЗАОХОЧЕННЬ Акції: Подарунковий Сертифікат (подарункова картка) інтернет-магазину «Розетка» номіналом  500 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ (20%), без врахування податку з доходів фізичних осіб та військового збору,  на купівлю товарів в інтернет-магазині «Розетка». Детальні умови реалізації такого Сертифікату (подарункової карти) інтернет-магазину «Розетка» вказані на його звороті, а також на сайті http://rozetka.com.ua/gift/ та можуть бути змінені за розсудом компанії ТОВ "РОЗЕТКА УА" .

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ Щотижневих ЗАОХОЧЕНЬ Акції: 8 (вісім) шт.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗАОХОЧЕНЬ  Акції: 7 928 (сім тисяч дев’ятсот двадцять вісім) шт..

4.1.4. Гарантовані Заохочення, Гарантовані Щомісячні Заохочення та Щотижневі Заохочення в подальшому разом іменуються – «Заохочення». Учасники Акції які набули право на будь-яке Заохочення Акції далі іменуються Переможцями.

 

*«Дикогризи» - це бали, які Учасник Акції отримує за один коректо зареєстрований код  за наступною системою:

вафлі «Lion®» 42гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи   вигравай!»» містять один  Акційний код, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації якого Учасник отримує 50 «Дикогризів» (балів);

вафлі  «Lion®» White Rock, 42гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи   вигравай!»» містять один  Акційний код, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації якого Учасник отримує 50 «Дикогризів» (балів);

вафлі «Lion®» Арахіс 40гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи   вигравай!»» містять один  Акційний код, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації якого Учасник отримує 50 «Дикогризів» (балів);

вафлі «Lion®» Кінг 60гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи   вигравай!»» містять один  Акційний код, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації якого Учасник отримує 100 «Дикогризів» (балів);

вафлі  «Lion®» Кінг Арахіс, 60гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи   вигравай!»» містять один  Акційний код, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації якого Учасник отримує 100 «Дикогризів» (балів);

вафлі «Lion®» Мультипак 126гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи   вигравай!»» містять три  Акційні коди, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації яких Учасник отримує 150 «Дикогризів» (балів), тобто, при реєстрації кожного з трьох кодів з продукції вафлі «Lion®» Мультипак 126гр.учасник отримує 50 «Дикогризів» (балів);

Перевірити кількість набраних  «Дикогризів» (балів) Учасник може на Сайті, вказаному в п. 3.7., або звернувшись на гарячу лінію Акції, за номером, вказанім в п.  3.2. цих Правил.

4.2. Право на отримання Заохочень Акції набувають Учасники, згідно із умовами розділу 5 цих Правил.

4.3. Оподаткування Заохочень в Акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Заміна  ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ на інше благо не допускається.

4.5. Фонд Заохочень рекламної Акції є обмеженим та становить зазначену вище кількість Заохочень. Відповідальність Організатора рекламної Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень, передбачених пп. 4.1.3. Правил.

4.6. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Заохочень Акції або включити до Акції додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. У разі, якщо такі зміни будуть мати місце,  Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому розділом 6  цих Правил.

4.7. Зовнішній вигляд Заохочень Акції (колір, розмір, тощо) може відрізнятися від зображення, вказаного у рекламних матеріалах Акції.

4.8. Відповідальність за якість товарів та послуг, що надаються в якості Заохочень  рекламної Акції, несуть їх виробник та постачальники.

 1. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ.

5.1  ГАРАНТОВАНЕ ЗАОХОЧЕННЯ Рекламної Акції.

5.1.1. Право на отримання Гарантованого Заохочення Акції  отримує  кожен п’ятий Учасник Акції, що  відправить 1 (один) коректний Код в кожні 5 хвилини  кожної поточної доби, строку проведення Акції в часовий період з 10:00:00 до 19:59:59 включно, а саме:
Період з 10:00 до 10.59

 

Період з 11:00 до 11:59

 

Період з 12:00 до 12:59

 

Період з 13:00 до 13:59

 

Період з 14:00 до 14:59

 

Період з 15:00 до 15:59

10:00:00

10:04:59

 

11:00:00

11:04:59

 

12:00:00

12:04:59

 

13:00:00

13:04:59

 

14:00:00

14:04:59

 

15:00:00

15:04:59

10:05:00

10:09:59

 

11:05:00

11:09:59

 

12:05:00

12:09:59

 

13:05:00

13:09:59

 

14:05:00

14:09:59

 

15:05:00

15:09:59

10:10:00

10:14:59

 

11:10:00

11:14:59

 

12:10:00

12:14:59

 

13:10:00

13:14:59

 

14:10:00

14:14:59

 

15:10:00

15:14:59

10:15:00

10:19:59

 

11:15:00

11:19:59

 

12:15:00

12:19:59

 

13:15:00

13:19:59

 

14:15:00

14:19:59

 

15:15:00

15:19:59

10:20:00

10:24:59

 

11:20:00

11:24:59

 

12:20:00

12:24:59

 

13:20:00

13:24:59

 

14:20:00

14:24:59

 

15:20:00

15:24:59

10:25:00

10:29:59

 

11:25:00

11:29:59

 

12:25:00

12:29:59

 

13:25:00

13:29:59

 

14:25:00

14:29:59

 

15:25:00

15:29:59

10:30:00

10:34:59

 

11:30:00

11:34:59

 

12:30:00

12:34:59

 

13:30:00

13:34:59

 

14:30:00

14:34:59

 

15:30:00

15:34:59

10:35:00

10:39:59

 

11:35:00

11:39:59

 

12:35:00

12:39:59

 

13:35:00

13:39:59

 

14:35:00

14:39:59

 

15:35:00

15:39:59

10: 40:00

10:44:59

 

11:40:00

11:44:59

 

12:40:00

12:44:59

 

13:40:00

13:44:59

 

14:40:00

14:44:59

 

15:40:00

15:44:59

10:45:00

10:49:59

 

11:45:00

11:49:59

 

12:45:00

12:49:59

 

13:45:00

13:49:59

 

14:45:00

14:49:59

 

15:45:00

15:49:59

10:50:00

10:54:59

 

11:50:00

11:54:59

 

12:50:00

12:54:59

 

13:50:00

13:54:59

 

14:50:00

14:54:59

 

15:50:00

15:54:59

10:55:00

10:59:59

 

11:55:00

11:59:59

 

12:55:00

12:59:59

 

13:55:00

13:59:59

 

14:55:00

14:59:59

 

15:55:00

15:59:59

 
                                 
     

Період з 16:00 до 16:59

 

Період з 17:00 до 17:59

 

Період з 18:00 до 18:59

 

Період з 19:00 до 19:59

     
     

16:00:00

16:04:59

 

17:00:00

17:04:59

 

18:00:00

18:04:59

 

19:00:00

19:04:59

     
     

16:05:00

16:09:59

 

17:05:00

17:09:59

 

18:05:00

18:09:59

 

19:05:00

19:09:59

     
     

16:10:00

16:14:59

 

17:10:00

17:14:59

 

18:10:00

18:14:59

 

19:10:00

19:14:59

     
     

16:15:00

16:19:59

 

17:15:00

17:19:59

 

18:15:00

18:19:59

 

19:15:00

19:19:59

     
     

16:20:00

16:24:59

 

17:20:00

17:24:59

 

18:20:00

18:24:59

 

19:20:00

19:24:59

     
     

16:25:00

16:29:59

 

17:25:00

17:29:59

 

18:25:00

18:29:59

 

19:25:00

19:29:59

     
     

16:30:00

16:34:59

 

17:30:00

17:34:59

 

18:30:00

18:34:59

 

19:30:00

19:34:59

     
     

16:35:00

16:39:59

 

17:35:00

17:39:59

 

18:35:00

18:39:59

 

19:35:00

19:39:59

     
     

16:40:00

16:44:59

 

17:40:00

17:44:59

 

18:40:00

18:44:59

 

19:40:00

19:44:59

     
     

16:45:00

16:49:59

 

17:45:00

17:49:59

 

18:45:00

18:49:59

 

19:45:00

19:49:59

     
     

16:50:00

16:54:59

 

17:50:00

17:54:59

 

18:50:00

18:54:59

 

19:50:00

19:54:59

     
     

16:55:00

16:59:59

 

17:55:00

17:59:59

 

18:55:00

18:59:59

 

19:55:00

19:59:59

     

 

Зареєстровані Учасником Коди шляхом відправлення  SMS- повідомлення  на короткий номер 5585 або реєстрації на Сайті з 20:00:00 до 09:59:59 протягом будь-якої доби строку проведення Акції, не дають такому Учаснику право на отримання Гарантованого Заохочення, проте зараховуються в якості «Дикогризів» (балів), для отримання одного з Гарантованих Щомісячних Заохочень, та участі у Щотижневому розіграші Щотижневих Заохочень за умови дотримання умов п. 5.2. та 5.3. цих Правил.

5.1.2. Учасник Акції за допомогою одного номеру мобільного телефону, або однієї ip-адреси може набути право на отримання Гарантованого Заохочення Акції лише 3 (три) рази та отримати лише 3 (три) Гарантовані Заохочення за весь період Акції.

У випадку, якщо Учасник за допомогою одного номеру мобільного телефону, або однієї ip-адреси більше 3 (трьох) разів буде визначеним як такий, що отримує право на отримання Гарантованого Заохочення, то він не набуває права на отримання такого Заохочення. В такому випадку право на отримання Гарантованого Заохочення набуває Учасник, що був шостим  в даному 5-ти хвилинному періоді, як це вказано в п 5.1.1.

Кожен Код, за яким учасник отримав Гарантоване Заохочення також приймає участь  у визначені Учасника який має право н Гарантоване Щомісячне Заохочення Акції, що відповідає Акційному місяцю реєстрації такого Коду і проведення такого визначення та за умови виконання всіх умов Правил для розіграші отримання такого Заохочення, та Щотижневому  розіграші Щотижневих Заохочень,  що відповідає Акційному тижню реєстрації такого Коду і проведення такого розіграшу та за умови виконання всіх умов Правил для участі в даному розіграші.   

5.1.3. Вперше визначення Учасника, що набуває право на отримання Гарантованого Заохочення Акції відбудеться 04 вересня 2017 року з 10:05:00.

Визначення осіб, що набувають право на отримання Гарантованого Заохочення Акції відбувається кожні 5 хвилин з 10:00:00 по 19:59:59 включно кожного дня в період проведення Акції.

Останнє визначення Учасника, що набуває право на отримання Гарантованого Заохочення Акції відбудеться  29 жовтня 2017 року о 19:59: 59.

5.1.4. В разі, якщо Учасник Акції набув право на отримання Гарантованого Заохочення Акції, поповнення мобільного рахунку відбувається за тим мобільним номером, з якого Учасником було надіслане SMS-повідомлення з Кодом(ми), а у випадку, якщо реєстрація Коду(ів) здійснювалась Учасником на Сайті, вказаному у п.3.1. цих Правил,– поповнення мобільного рахунку відбувається за мобільним номером, який був вказаний Учасником при реєстрації на Сайті.

5.1.5. Поповнення мобільного рахунку Учасника, який набув право на отримання Гарантованого Заохочення Акції, відбувається не пізніше 20 робочих днів з моменту отримання ним SMS-повідомлення із інформацією про набуття права на отримання такого Заохочення Акції.

Учасники Акції, які набули право на отримання Гарантованого Заохочення Акції, повідомляються про перемогу шляхом надсилання SMS-повідомлень на номери, з яких Учасниками були надіслані SMS-повідомлення з Кодами, а у випадку, якщо реєстрація Кодів здійснювалась Учасниками на Сайті, вказаному у п. 3.1. цих Правил,– повідомлення таких Учасників про перемогу здійснюється на Сайті, вказаному у п.3.1. цих Правил, одразу після реєстрації виграшного Коду.

SMS-повідомлення направляється Учаснику, який здобув право на отримання Гарантованого Заохочень Акції, протягом 24 годин з моменту визначення Учасника Переможцем.

Поповнення мобільного рахунку Учасника може бути не зараховано на корпоративні /контрактні номери телефонів в зв’язку з правилами Операторів мобільного зв’язку користування корпоративними/контрактними номерами телефонів.

5.1.6. У випадку якщо, жоден Учасник не зареєстрував коректний код в одну з 5-ти (п’яти) хвилинних періодів визначення права одного з Учасників на отримання  Гарантованого ЗАОХОЧЕННЯ Акції, як це визначено у п. 5.1.1. цих Правил, і жоден Учасник не набув право на отримання  Гарантованого ЗАОХОЧЕННЯ Акції (поповнення мобільного рахунку на суму 50 (п’ятдесят) гривень) таке ЗАОХОЧЕННЯ  вважається незатребуваним і не приймає участі у подальших  поповненнях.

5.1.7. Коди, які надали Учаснику право на отримання Гарантованого Заохочення Акції,  також зараховуються в якості «Дикогризів» (балів), для отримання одного з Щомісячних Заохочень, та участі у Щотижневому розіграші Щотижневих Заохочень та визначенні Учасників які мають право на Гарантоване Щомісячне Заохочення за умови дотримання умов п. 5.2. та 5.3. цих Правил.

 

5.2. ГАРАНТОВАНІ  ЩОМІСЯЧНІ ЗАОХОЧЕННЬ АКЦІЇ:

5.2.1. ГАРАНТОВАНІ  ЩОМІСЯЧНІ ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ ЗА 6 500 «ДИКОГРИЗІВ»* (Портативний акумулятор  «Power-bank  Xiaomi 5000mAh Silver».):

5.2.1.1. Право на отримання Гарантованого Щомісячного Заохочення Акції ЗА 6 500 «ДИКОГРИЗІВ»*  отримує  500 перших Учасників Акції, що протягом одного Акційного місяця періоду проведення Акції, за допомогою одного мобільного номеру телефону, зареєструють таку кількість коректних Кодів, за якою Учаснику Акції, зараховано в загальній сумі 6 500  (шість тисяч п’ятсот) «Дикогризів».

*«Дикогризи» -  це бали, які Учасник Акції отримує за один коректо зареєстрований Код  за наступною системою:

∙ вафлі «Lion®» 42гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи   вигравай!»» містять один  Акційний код, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації якого Учасник отримує 50 «Дикогризів» (балів);

∙ вафлі  «Lion®» White Rock, 42гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи   вигравай!»» містять один  Акційний код, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації якого Учасник отримує 50 «Дикогризів» (балів);

∙ вафлі «Lion®» Арахіс 40гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи   вигравай!»» містять один  Акційний код, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації якого Учасник отримує 50 «Дикогризів» (балів);

∙ вафлі «Lion®» Кінг 60гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи   вигравай!»» містять один  Акційний код, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації якого Учасник отримує 100 «Дикогризів» (балів);

∙ вафлі  «Lion®» Кінг Арахіс, 60гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи   вигравай!»» містять один  Акційний код, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації якого Учасник отримує 100 «Дикогризів» (балів);

∙ вафлі «Lion®» Мультипак 126гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи   вигравай!»» містять три Акційні коди, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації яких Учасник отримує 150 «Дикогризів» (балів), тобто, при реєстрації кожного з трьох кодів з продукції вафлі «Lion®»  King, 126 г.  учасник отримує 50 «Дикогризів» (балів);..

Для участі у отриманні Гарантованого Щомісячного Заохочення Акції ЗА 6 500 «ДИКОГРИЗІВ» Учасник Акції повинен стати одним з 500 перших Учасників Акції, що протягом одного Акційного місяця періоду проведення Акції, зареєстрував за допомогою одного номеру мобільного телефону Акційні коди на загальну суму 6 500 (шість тисяч п’ятсот) «Дикогризів» (балів), та обрав відповідне Гарантоване Щомісячне Заохочення Акції способом, який вказано в п. 5.2.3. цих Правил, у строки, передбачені п. 5.2.4. цих Правил. Якщо коди зареєстровані Учасником протягом декількох Акційних місяців, то Учасник може набути право на отримання Гарантованого Щомісячного Заохочення Акції ЗА 6 500 «ДИКОГРИЗІВ» лише у той Акційний місяць, в який загальна сума зареєстрованих Акційних кодів досягла показника в 6 500 (шість тисяч п’ятсот) «Дикогризів».

\

5.2.1.2. Акційний місяць, це один місяць в рамках  періоду проведення Акції, в який  Учасник Акції може набути право на отримання одного з 500 Гарантованих Щомісячних Заохочень Акції ЗА 6 500 «ДИКОГРИЗІВ», а саме:

∙ 1-й Акційний місяць в період з 00:00:00 «04» вересня 2017 року по 23:59:59 «01» жовтня 2017 року;

∙ 2-й Акційний місяць в період з 00:00:00 «02» жовтня 2017 року по 23:59:59 «29» жовтня 2017 року.

 

5.2.1.3. Учасник Акції за допомогою одного номеру мобільного телефону/ip-адреси може набути право на отримання Гарантованого Щомісячного Заохочення Акції за 6 500 (шість тисяч п’ятсот) «Дикогризів» лише 1(один) раз за весь період проведення Акції.

У випадку, якщо Учасник за допомогою одного номеру мобільного телефону/ip-адреси більше 1 (одного) разу за період проведення Акції набуде право на отримання Гарантованого Щомісячного Заохочення Акції ЗА 6 500 «ДИКОГРИЗІВ», то він не набуває права на отримання ще одного Гарантованого Щомісячного Заохочення Акції ЗА 6 500 «ДИКОГРИЗІВ». В такому випадку право на отримання Гарантованого Щомісячного Заохочення набуває Учасник, що був 501 (п’ятсот першим) набравши 6 500 Дикогризів, за один Акційний місяць, а у повторних випадках за один Акційний місяць  – 502 (п’ятсот другим), 503 (п’ятсот третім).Учасником з коректною реєстрацією, загальна сума коректних кодів якого дорівнює 6 500  (шести тисячам п’ятсот) «Дикогризів».

5.2.1.4. Коди, що надали Учаснику право на набуття Гарантованого Щомісячного Заохочення Акції ЗА 6 500 «ДИКОГРИЗІВ», також приймають участь у визначенні Учасників, що набули право на отримання Гарантованого Заохочення Акції – поповнення мобільного рахунку на 50 (п’ятдесят) гривень,  та у Щотижневих розіграшах Щотижневих Заохочень Акції, за умови виконання всіх умов Правил, вказаних в п. 5.1. та 5.3. цих Правил.

5.2.1.5. Коди, що надали Учаснику право на набуття Гарантованого Щомісячного Заохочення Акції ЗА 6 500 «ДИКОГРИЗІВ» НЕ НАДАЮТЬ права на отримання Гарантованого Щомісячного Заохочення Акції ЗА 10 000 «ДИКОГРИЗІВ», за умови, якщо Учасник обрав Заохочення ЗА 6 500 «ДИКОГРИЗІВ», замовивши його на Сайті, вказаному у п. 3.1., або за телефоном Гарячої лінії, вказаному в п.  3.2. цих Правил. Тобто при виборі одного з Гарантованих Щомісячних Заохочень Акції, набрані Учасником бали, які дорівнюють кількості балів, необхідних для отримання такого Заохочення  анулюються, а для того щоб отримати право на вибір другого з двох варіантів Гарантованого Щомісячного Заохочення Акції, Учаснику необхідно повторно виконати умови, вказані в п. 5.2.1.1., або 5.2.2.1. цих Правил.

 

5.2.2. ГАРАНТОВАНІ  ЩОМІСЯЧНІ ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ ЗА 10 000 «ДИКОГРИЗІВ»* (Навушники «Philips SHL3160WT».):

5.2.2.1. Право на отримання Гарантованого Щомісячного Заохочення Акції ЗА 10000 «ДИКОГРИЗІВ»*  отримує  100 перших Учасників Акції, що протягом одного Акційного місяця періоду проведення Акції, за допомогою одного мобільного номеру телефону, зареєструють таку кількість коректних Кодів, за якою Учаснику зараховано в  загальній сумі  10 000  (десяти тисячам) «Дикогризів».

*«Дикогризи» -  це бали, які учасник акції отримує за один коректо зареєстрований код  за наступною системою:

 • вафлі «Lion®» 42гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи   вигравай!»» містять один  Акційний код, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації якого Учасник отримує 50 «Дикогризів» (балів);
 • вафлі  «Lion®»  White, 42гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи   вигравай!»» містять один  Акційний код, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації якого Учасник отримує 50 «Дикогризів» (балів);
 • вафлі «Lion®» «Арахіс»42гр. у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи   вигравай!»  » містять один  Акційний код, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації якого Учасник отримує 50 «Дикогризів» (балів);
 • вафлі «Lion®»   КІНГ САЙЗ у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи   вигравай!»  » містять один  Акційний код, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації якого Учасник отримує 60 «Дикогризів» (балів);
 • вафлі «Lion®»  King, 126 г.  у спеціальній упаковці з написом «Акція! «Дикогризи збирай, призи   вигравай!»» містять три Акційні коди, згідно п. 1.6. цих Правил,  при реєстрації яких Учасник отримує 150 «Дикогризів» (балів), тобто, при реєстрації кожного з трьох кодів з продукції вафлі «Lion®»  King, 126 г.  учасник отримує 50 «Дикогризів» (балів);.

 

Для участі у отриманні Гарантованого Щомісячного Заохочення Акції ЗА 10 000 «ДИКОГРИЗІВ» Учасник Акції повинен стати одним з 100 перших Учасників Акції, що протягом одного Акційного місяця періоду проведення Акції,  зареєстрували за допомогою одного номеру мобільного телефону Акційні коди на загальну суму 10 000 (десять тисяч) «Дикогризів» (балів), ), та обрав подарунок шляхом, як це вказано в п. 5.2.3. цих Правил, у строки, передбачені п. 5.2.4.. Якщо Коди зареєстровані Учасником протягом декількох Акційних місяців, то Учасник може набути право  на отримання Гарантованого Щомісячного Заохочення Акції ЗА 10 000 «ДИКОГРИЗІВ» лише у той Акційний місяць, в який загальна сума зареєстрованих Акційних кодів досягла показника в 10 000 (десять тисяч) «Дикогризів».

5.2.2.2. Акційний місяць, це один місяць в рамках  періоду проведення Акції, в який  Учасник Акції може набути право на отримання одного з 200 Гарантованих Щомісячних Заохочень Акції ЗА 10 000 «ДИКОГРИЗІВ», а саме:

∙ 1-й Акційний місяць в період з 00:00:00 «04» вересня 2017 року по 23:59:59 «01» жовтня 2017 року;

∙ 2-й Акційний місяць в період з 00:00:00 «02» жовтня 2017 року по 23:59:59 «29» жовтня 2017 року.

 

5.2.2.3. Учасник Акції за допомогою одного номеру мобільного телефону/ip-адреси може набути право на отримання Гарантованого Щомісячного Заохочення Акції за 10 000 (десять тисяч) «Дикогризів» лише 1(один) раз за весь період проведення Акції.

У випадку, якщо Учаснику за допомогою одного номеру мобільного телефону/ip-адреси більше 1 (одного) разу за період проведення Акції буде зараховано 10000 «ДИКОГРИЗІВ» він не набуває права на отримання ще одного Гарантованого Щомісячного Заохочення Акції ЗА 10 000 «ДИКОГРИЗІВ». В такому випадку право на отримання Гарантованого Щомісячного Заохочення набуває Учасник, що був 101 (сто першим) набравши 10 000 «Дикогризів» в поточному Акційному місяці, а у повторних випадках за один Акційний місяць  – 102 (сто другим), 103 (сто третім)... Учасником з коректною реєстрацією, загальна сума коректних кодів якого дорівнює 10 000  (десять тисяч)«Дикогризів».

5.2.2.4. Коди, що надали учаснику право на набуття Гарантованого Щомісячного Заохочення Акції ЗА 10000 «ДИКОГРИЗІВ», також приймають участь у визначенні Учасників, що набули право на отримання Гарантованого Заохочення Акції – поповнення мобільного рахунку на 50 (п’ятдесят) гривень,  та у Щотижневих розіграшах Щотижневих Заохочень Акції, за умови виконання всіх правил, вказаних в п. 5.1. та 5.3. цих Правил.

5.2.2.5. Коди, що надали Учаснику право на набуття Гарантованого Щомісячного Заохочення Акції ЗА  10 000 «ДИКОГРИЗІВ» НЕ НАДАЮТЬ права на отримання Гарантованого Щомісячного Заохочення Акції ЗА 6 500 «ДИКОГРИЗІВ», за умов, якщо учасник обрав подарунок ЗА 10 000 «ДИКОГРИЗІВ», замовивши його на Сайті, вказаному у п. 3.1., або за телефоном Гарячої лінії, вказаному в п.  3.2. цих Правил. Тобто при виборі одного з Гарантованого Щомісячного Заохочення Акції, набрані Учасником бали, які дорівнюють кількості балів, необхідних для отримання такого Заохочення, анулюються, а для того щоб отримати право на отримання іншого з двох варіантів Гарантованого Щомісячного Заохочення Акції, Учаснику необхідно повторно виконати умови, вказані в п. 5.2.1.1., або 5.2.2.1. цих Правил.

 

5.2.3. Для вибору одного з Гарантованих Щомісячних Заохочень Акції Учаснику необхідно:

- З Головної сторінки Сайту Акції перейти до особистого кабінету, шляхом вибору вікна «Особистий кабінет», заповнити у з’явившомуся вікні наступні поля:

∙ «номер телефону»

∙ «пароль»

- Замовити Заохочення, шляхом вибору вікна «Замовити заохочення»

- обрати одне з Гарантованих Щомісячних Заохочень , який дорівнює кількості «ДИКОГРИЗІВ» (балів) зарахованих Учаснику , яку набрав Учасник за один Акційний місяць, шляхом вибору вікна з зображенням даного Заохочення

- заповнити наступні дані у формі, яка з’явиться після вибору Заохочення:

∙ Прізвище;

∙ Ім’я;

∙ По батькові;

∙ Область, тип, назву населеного пункту (в який буде здійснено доставку Заохочення);

∙ Номер відділення ТОВ «Нова Пошта», де Учаснику буде зручно отримати належне йому Заохочення.

 

У випадку, якщо Учасник Акції, який набув право на отримання одного з Гарантованих Щомісячних Заохочень Акції, не має можливості обрати Заохочення та заповнити усю необхідну інформацію на Сайті Акції, такий Учасник може зв’язатись з оператором Гарячої Лінії, за телефоном, який вказаний в п.п. 3.3. цих Правил , та обрати Заохочення, попередньо надавши всю необхідну інформацію для отримання такого Заохочення.

Крім того Учасникам Акції, які здобули право на отримання Гарантованих Щомісячних Заохочень Акції , протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання повідомлення про отримання права на відповідне Заохочення, необхідно направити Організатору Акції на адресу електронної пошти: office@accentica.com.ua копії (скан-копії) наступних документів:

- копію (скан-копію) першої, другої, десятої та одинадцятої (реєстрація) сторінок дійсного паспорту громадянина України, який засвідчує особу Учасника Акції.

- копію (скан-копію) облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) (окрім випадку, коли учасник через свої релігійні переконання відмовився від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті);

- за необхідності копію документу, підтверджуючого резидентність України (наприклад, довідку про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції).Переможцям Акції, які не досягли 18 років,  додатково необхідно подати копії документів одного з батьків (опікунів, піклувальників), а саме:

- копію паспорта громадянина України (усі сторінки з записами);

- копію картки фізичної особи — платника податків (ідентифікаційний номер), а для осіб, що відмовилися від ідентифікаційного номера, — копію сторінки паспорта з відповідною відміткою уповноваженого органу, повну поштову адресу фактичного місця знаходження;

- за необхідності копію документу, підтверджуючого резидентність України (наприклад, довідку про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції);

- документ, що посвідчує статус батьків (опікунів, піклувальників), свідоцтво про народження або інший відповідний документ.

Після надсилання Учасником зазначених вище копій (скан-копій) документів, Виконавець/Організатор повідомляють такому Учаснику електронну адресу, за якою він може дізнатись про: володіння його персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права згідно із Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

Учасник, який відмовиться надати представнику Організатора Акції інформацію зазначену у цьому пункті, вважається таким, що добровільно відмовився від Гарантованого Щомісячного Заохочення.

5.2.4. У випадку, якщо переможець, який набув право на отримання Гарантованого Щомісячного Заохочення  Акції, протягом 5-ти робочих днів з моменту направлення на його мобільний номер (номер мобільного телефону, за допомогою якого було зареєстровано Коди  або який було вказано Учасником на Сайті.) SMS-повідомлення про набуття права на отримання одного з Гарантованих Щомісячних Заохочень в Акції не обере Гарантоване Щомісячне Заохочення  на Сайті, та самостійно не зв’яжеться з Оператором Гарячої Лінії, Оператори гарячої лінії будуть намагатися додзвонитися такому Учаснику за номером телефону, з якого проводилась реєстрація Акційних кодів, або який був введений при реєстрації на офіційному сайті Акції, на протязі 10 робочих днів.

Якщо Оператор Гарячої Лінії не зміг додзвонитися  такому Переможцю на протязі 10 робочих днів, то таке Гарантоване Щомісячне Заохочення вважаться не затребуваним, а Переможець лишається права на отримання Гарантованого Щомісячного Заохочення та позбавляється права на будь-які претензії до Організатора та Виконавця Акції.

5.2.5. У випадку, якщо Переможець набув право на отримання такого Гарантованого Щомісячного Заохочення, та не надав операторам гарячої лінії  необхідної інформації для здійснення доставки такого Гарантованого Щомісячного Заохочення впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати повідомлення Оператором гарячої лінії такого Переможця про набуття ним права на отримання Гарантованого Щомісячного Заохочення, то таке Гарантоване  Щомісячне Заохочення вважаться не затребуваним, а Переможець позбавляється права на отримання Гарантованого  Щомісячного Заохочення та позбавляється права на будь-які претензії до Організатора та Виконавця Акції.

5.2.6. У випадку, якщо за один з  Акційних місяців жоден з Учасників не  набув права на отримання Гарантованого Щомісячного  Заохочення Акції (з огляду на недостатню кількість Учасників, балів, тощо), то такі Гарантовані Щомісячні Заохочення  в подальших Акційних місяцях участь не приймають.

5.2.7. Гарантовані Щомісячні Заохочення Акції будуть доставлені Переможцям Акції, які виконали всі умови цих Правил та отримали право на відповідне Заохочення Акції. Щомісячні Заохочення будуть відправлені переможцям Акції шляхом  доставки курьєрскою службою ТОВ «Нова Пошта», на відділення ТОВ «Нова Пошта», яку Переможець вказав на Сайті Акції, або надав Оператору гарячої лінії.

При отриманні Заохочень Акції Учасник зобов’язаний перевірити комплектацію продукції.

5.2.8. Доставка Гарантованих Щомісячних Заохочень Акції Учасникам здійснюється протягом 45 (сорок п’яти) календарних днів  після отримання Виконавцем/Організатором копій (скан-копій) необхідних документів, зазначених в п. 5.2.3. цих Правил.

Вартість послуг з доставки Гарантованих Щомісячних Заохочень Акції сплачує Виконавець Акції

5.2.9. Доставка Заохочень Акції здійснюється виключно в межах  території України, крім АРК та зони проведення АТО.

5.3. ЩОТИЖНЕВІ ЗАОХОЧЕННЯ.

5.3.1. Для участі у Щотижневому розіграші Щотижневого Заохочення Акції кожний Учасник Акції повинен зареєструвати за допомогою одного номеру мобільного телефону, шляхом відправки SMS-повідомлення, або за допомогою Сайту Акції, як це вказано в п. 3.7., таку кількість коректних Кодів, за якою Учаснику зараховано в загальній сумі  500 (п’ятсот) «Дикогризів». Кожні 500 (п’ятсот) зарахованих Учаснику «Дикогризів» на момент проведення відповідного Щотижневого Розіграшу надають Учаснику Акції один шанс на перемогу у Щотижневому Розіграші. Тобто номер мобільного телефону Учасника Акції буде внесено до бази даних Щотижневого Розіграшу Акції стільки разів, скільки разів Учасником Акції  протягом періоду з першого дня 0:00:00 по останній день 23:59:59 поточного тижня в період проведення Акції буде зареєстровано коректних Кодів, на загальну  суму  яка відповідає 500 (п’ятистам)«Дикогризам».

5.3.2. Щотижневі Розіграші, в межах яких розігруються 8 (вісім) Щотижневих Заохочень Акції (Подарунковий Сертифікат (подарункова картка) інтернет-магазину «Розетка» номіналом  500 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.). з урахуванням ПДВ (20%), без врахування податку з доходів фізичних осіб та військового збору,  на купівлю товарів в інтернет-магазині «Розетка». Детальні умови реалізації такого Сертифікату (подарункової карти) інтернет-магазину «Розетка» вказані на його звороті, а також на сайті http://rozetka.com.ua/gift/ та можуть бути змінені за розсудом компанії ТОВ "РОЗЕТКА УА".). Щотижневі розіграші проводяться серед Учасників, які зареєстрували таку кількість коректних Кодів, за якою Учаснику зараховано в загальній сумі 500 (п’ятсот)«Дикогризів» протягом попереднього Акційного тижня. Дати та час проведення Щотижневих Розіграшів:

∙ 12 вересня 2017 року о 16:30 годині;

∙ 19 вересня 2017 року о 16:30 годині

∙ 26 вересня 2017 року о 16:30 годині;

∙ 03 жовтня 2017 року о 16:30 годині;

∙ 10 жовтня 2017 року о 16:30 годині;

∙ 17 жовтня 2017 року о 16:30 годині;

∙ 24 жовтня 2017 року о 16:30 годині;

∙ 31 жовтня   2017 року о 16:30 годині.

У останньому Щотижневому Розіграші, який відбудеться 31 жовтня 2017 року, приймають участь Учасники, які зареєстрували таку кількість коректних Кодів, за якою Учаснику зараховано в загальній сумі 500 (п’ятсот)«Дикогризів» протягом попереднього Акційного тижня Акційний Код за період з 00:00:00 годин 23 жовтня 2017 року до 23:59:59 годин 29 жовтня 2017 року.

5.3.3. Результати Щотижневих Розіграшів фіксуються у Протоколі визначення переможців Акції, який складається в присутності нотаріуса та підписується трьома членами незалежної комісії – представником Організатора, представником Виконавця, представником Технічного партнера Акції,  підписи яких засвідчуються нотаріально.

Результати, зафіксовані у Протоколі є остаточними і не підлягають оскарженню чи перегляду.

5.3.4. Після визначення Учасника Акції, який здобув право на отримання Щотижневого Заохочення Акції, у той же день з цим Учасником зв’язується представник Виконавця Акції за номером мобільного телефону, за допомогою якого було зареєстровано Акційний Код. Такому Учаснику необхідно буде в телефонному режимі надати Оператору Гарячої Лінії наступну достовірну інформацію про себе, а саме:

1) П.І.Б.;

2) День, місяць, рік народження;

3) повну фактичну адресу проживання.

Крім того Учасник Акції, який здобув право на отримання Щотижневого Заохочення, протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту інформування  такого Переможця представником Виконавця про отримання права на таке Заохочення, повинен  направити Виконавцю Акції на адресу електронної пошти: office@accentica.com.ua копії (скан-копії) наступних документів:

- копію (скан-копію) першої, другої, десятої та одинадцятої (реєстрація) сторінок дійсного паспорту громадянина України, який засвідчує особу Учасника Акції.

- копію (скан-копію) облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) (окрім випадку, коли Учасник через свої релігійні переконання відмовився від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті).Після надсилання Учасником копій (скан-копій) документів, Виконавець/Організатор повідомляють такому Учаснику електронну адресу, за якою він може дізнатись про: володіння його персональними даними, склад та зміст зібраних персональних даних, його права згідно із Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

У випадку ненадання Учасниками Акції документів, зазначених в цьому пункті, буде вважатись, що такий Учасник добровільно відмовився від отримання Щотижневого Заохочення. В такому випадку право на отримання Щотижневого Заохочення набуває Учасник, що був другим в переліку Учасників, сформованому за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки за результатами відповідного Щотижневого Розіграшу.  

5.3.5. Вручення Щотижневих Заохочень здійснюється шляхом кур’єрської доставки  персонально Учаснику Акції, який здобув право на отримання Щотижневого Заохочення, протягом 45 (сорока п’яти) каледнарних днів після отримання Виконавцем/Організатором копій (скан-копій) документів, зазначених у п.5.3.4.

5.3.6. Кожен Учасник Акції за допомогою одного номеру мобільного телефону/ ip-адреси та за допомогою одних унікальних документів, вказаних в п. 5.3.4. цих Правил (Серія, номер паспорту, реєстраційного номера  облікової картки платника податків) може набути право на отримання Щотижневого Заохочення Акції лише 1(один) раз та отримати лише 1 (один)  Подарунковий Сертифікат (подарункова картка) інтернет-магазину «Розетка» номіналом  500 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.). з урахуванням ПДВ (20%), без врахування податку з доходів фізичних осіб та військового збору,  на купівлю товарів в інтернет-магазині «Розетка». Детальні умови реалізації такого Сертифікату (подарункової карти) інтернет-магазину «Розетка» вказані на його звороті, а також на сайті http://rozetka.com.ua/gift/ та можуть бути змінені за розсудом компанії ТОВ "РОЗЕТКА УА

У випадку, якщо Учасник за допомогою одного номеру мобільного телефону/ ip-адреси більше 1 (одного) разу стане переможцем Щотижневого Розіграшу, або після надсилання копій своїх документів буде виявлено, що Учасник більше 1 (одного) разу став переможцем Щотижневого Розіграшу за допомогою одних й тих самих документів,  вказаних в п. 5.3.4. цих Правил (Серії, номеру паспорту, Ідентифікаційного номера  облікової картки платника податків), такий Учасник не набуває права на отримання ще одного Щотижневого Заохочення. В такому випадку право на отримання Щотижневого Заохочення набуває Учасник, що був другим в переліку Учасників, сформованому за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки за результатами відповідного Щотижневого Розіграшу.

5.3.7. Коди, які надали Учаснику право на отримання Щотижневого Заохочення Акції,  зараховуються в якості «Дикогризів» (балів), для отримання одного з Щомісячних Заохочень, та участі у визначенні переможців Гарантованих Заохочень, за умови дотримання умов п. 5.1. та 5.2. цих Правил.

5.4. Визначення переможців Щотижневого Розіграшу проводиться за допомогою комп’ютерної програми шляхом випадкової вибірки із бази даних відповідного розіграшу, до якої внесено дані (номер телефону) Учасника Акції та кількість коректно зареєстрованих ним Кодів за відповідний період.

5.5. Всі зареєстровані Учасником Коди, які  вже надали йому право на отримання Гарантованого Щомісячного Заохочення/Щотижневого Заохочення, не враховуються при наступних визначеннях осіб, що набувають права на отримання Щомісячного Заохочення/Щотижневого Заохочення відповідно. Тобто Учаснику Акції для участі в наступному визначенні осіб, що набувають права на отримання Гарантованого Щомісячного/Щотижневого Заохочення Акції необхідно ще раз виконати умови, зазначені в п. 5.2. та 5.3. цих Правил.

 

5.6. У випадку якщо, жоден Учасник не виконав необхідні умови Акції і жоден Учасник не набув право на отримання  Гарантованого Заохочення, Гарантованого Щомісячного Заохочення або Щотижневого Заохочення Акції то такі Заохочення Акції  вважається незатребуваним і не приймає участі у подальших визначеннях Переможців Акції.

5.7. Учасники Акції, які набули право на отримання одного із Заохочень Акції, передбачених п.4.1.2. та 4.1.3. цих Правил, повідомляються про перемогу шляхом надсилання SMS-повідомлень на номери, з яких Учасниками були надіслані SMS-повідомлення з Кодами, а у випадку, якщо реєстрація Кодів здійснювалась Учасниками на Сайті, вказаному у п.3.1. цих Правил,– повідомлення таких Учасників про перемогу відбувається за мобільними номерами, які були вказані Учасниками при реєстрації на Сайті протягом 72 годин, після визначення такого Учасника Переможцем.

5.8. На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних номерів для вхідних дзвінків та вхідних SMS-повідомлень протягом 10 (десяти) робочих днів після визначення права такого Учасника на отримання одного з Заохочень Акції.  Якщо Оператор Гарячої Лінії не зможе протягом 10-ти робочих днів зв’язатися з Учасником Акції, якого було визначено як такого, що має право на одне з Заохочень Акції, Організатор вирішує долю такого Заохочення на власний розсуд.

5.9. Право на отримання Заохочення Акції не може бути передано Учасником Акції третій особі. Учасники Акції, які здобули право на отримання ЗАОХОЧЕНЬ Акції, можуть отримати їх виключно особисто. Отримання ЗАОХОЧЕНЬ Акції через представника забороняється.

5.10. Учасники, які здобули право на отримання одного Заохочень Акції, та надали Організатору/Виконавцю Акції документи, передбачені п 5.2.3. та 5.3.4. цих Правил, для отримання належного їм Заохочення повинні:

- при врученні Заохочення, підписати документи, необхідні для отримання Заохочення (договори дарування, акти, тощо);

- на вимогу Організатора надати оригінал Акційного Коду (упаковки з Акційним кодом), що став виграшним.

5.11. Організатор має повне право відмовити в отриманні Гарантованих/Гарантованих Щомісячних/Щотижневих Заохочень Акції у випадку ненадання Учасником повної інформації, надання недостовірної інформації, ненадання чи несвоєчасне надання Учасником Виконавцем/Організатору необхідних документів, передбачених даними Правилами і діючим законодавством України, у випадку недотримання Учасником інших положень цих Правил та діючого законодавства України, а також при підозрі такого Учасника у  шахрайських діях (підбір коду, несанкціоноване вторгнення в систему,  недотримання Правил Акції, тощо).  

5.12. Визначення переможців Щоденного  Розіграшу проводиться за допомогою комп’ютерної програми шляхом випадкової вибірки із бази даних відповідного розіграшу, до якої внесено дані (номер телефону) Учасника Акції та кількість коректно зареєстрованих ним Кодів за відповідний період.

 1. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

6.1. Інформування щодо Правил та умов рекламної Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил та умов рекламної Акції на Сайті www.lionwildbite.com.ua.протягом строку проведення Акції.

6.2. Додаткова інформація щодо Правил та умов рекламної Акції надається за телефоном Гарячої Лінії 0-800-50-09-50 протягом усього періоду проведення рекламної Акції (вихідні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України – безкоштовні. Дзвінки з мобільних телефонів − згідно із тарифами відповідного оператора.).

6.3. Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором рекламної Акції протягом усього терміну проведення рекламної Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов рекламної Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором рекламної Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови рекламної Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил та умов.

 1. ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Організатор/Виконавець рекламної Акції та їх уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо Заохочень рекламної Акції. Організатор/Виконавець рекламної Акції та їх уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками рекламної Акції і визначення прав на отримання відповідних Заохочень. Організатор/Виконавець рекламної Акції та їх уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав Сторін у будь-яких суперечках.

7.2. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу Операторів мобільного зв’язку, служб поштового зв’язку, в тому числі електронної пошти, за будь-які помилки співробітників кур’єрської служби,  кур’єрської служби ТОВ «Нова пошта», та/або співробітників будь-яких інших підприємств/установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Організатором, чи вручення Заохочень в рамках проведення рекламної Акції, внаслідок яких поштові відправлення Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені; або внаслідок яких Учасники Акції не отримали відповідні Заохочення Акції.

7.3. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Заохочення Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора/Виконавця. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

 1. ІНШІ УМОВИ.

8.1. В разі, якщо Учасник реєструє коди шляхом надсилання SMS-повідомлення на короткий номер 5585 або за допомогою Сайту www.lionwildbite.com.ua. факт надання Учасником 1 (одного) і більше унікальних Кодів розцінюється як згода такого Учасника на обробку його персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання SMS-повідомлень, зміст яких пов'язаний із участю в Акції.

8.2. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь в Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону, новин та інших інформаційних повідомлень від Організатора Акції у майбутньому.

8.3. Організатор, Виконавець, Технічний партнер не несуть відповідальності за коректну роботу GSM-операторів.

8.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем/Організатором Акції.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

8.6. Виконавець/Організатор не несе відповідальності за використання Заохочень Акції після їх одержання Учасниками Акції.

8.7. Виконавець/Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання Заохочень Акції та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Заохочення Акції.  

8.8. Виконавець/Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України.

8.9. Виконавець та Організатор Акції залишають за собою право призупиняти видачу або відмовляти у видачі Заохочень Акції Учасникам у випадку, якщо такий Учасник порушив положення даних Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.10. Учасники Акції, що здобули право на отримання Заохочення, не можуть передавати своє право отримати Заохочення третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

8.11. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Виконавцем, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які зареєстровані Акційні Коди.

8.12. У випадку, якщо у Учасника,  в період проведення Акції виникли питання будь-якого характеру (наприклад , не вдалося зареєструвати той чи інший Код)  він, обов’язково,  повинен звернутися по заявленому питанню за телефоном Гарячої Лінії, але виключно в період проведення Акції. Якщо, Учасник не звернувся з відповідними питанням в  період проведення Акції, Організатор та Виконавець не несуть відповідальність за не вирішення  даних скарг, споживач, в такому випадку, позбавляється права на будь-які претензії  до Організатора та Виконавця.

8.13. Організатор та Виконавець не несуть відповідальність за подальше використання Заохочень після їх одержання та за неможливість скористатись  ними  з будь-яких причин.

8.14. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за не ознайомлення  Учасників з даними Правилами.

8.15. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.».